Udvalgs- og nøgleposter i Silkeborg Ishockey

Ishockeyudvalg

Ishockeyudvalget er den fungerende ledelse i Silkeborg Ishockey jf. Organisering i SSF1896


Du kan altid kontakte sportsudvalget på

ishockeyudvalg@ssf1896.dk


Medlemmer af Ishockeyudvalg

Profile Image
Formand for ishockeyudvalget
Jeanette Bechmann
Profile Image
Kasserer
Mathias Andersen
Profile Image
Sportschef
Jesper Frendrup
Profile Image
Jens Henrik Lind
Profile Image
Hanne Hyldig Jakobsen
Profile Image
Koordinering af tilbagevende events - fastelavn, juleafslutning, sæsonstart mm
Helle Suaning Nielsen
Profile Image
Webmaster og SOME
Søren Therkildsen
60631060

Økonomiudvalg

Dette udvalg har til formål at sikre en sund økonomi i Silkeborg ishockey. 

Fokus er på:

  • Sund daglig drift
  • Finde alternative indtægtskilder
  • Balance mellem ambitioner og økonomisk formåen

Du kan skrive til økonomiudvalget på okonomiudvalg@ssf1896.dk

Profiler
Profile Image
Formand for ishockeyudvalget
Jeanette Bechmann
Profile Image
Sportlig ansvarlig - ungdom
Jesper Frendrup
Speciale fondsansøgninger
Jimmy Blumenau Pedersen
Profile Image
Kassererer
Mathias Andersen

Kampkoordinator

Silkeborg ishockeys kampkoordinator, planlægger og koordinerer alle turneringskampe i samarbejde med de øvrige ishockeyklubber, samt booker istid. 


Derudover holder kampkoordinator, trænere, holdledere og dommerpåsætter underrettet om evt. ændringer i turneringsplanen. 


Planlægger du en træningskamp, tager du ligeledes fat i kampkoordinatoren. 

Kampkoordinator
Profile Image
Kampkoordinator
Jesper Venzel Nielsen

Dommerpåsætter

Kampe uden dommere, bliver ikke den samme oplevelse. 


Til alle ungdomskampe, kontakt Simon Probst på dommer@ssf1896.dk.

Kampe, der planlægges igennem kampkoordinator vil der automatisk blive påført dommere. Det er i forbindelse med ekstra kampe, som træningskampe, minicups, camps mm., du skal huske at kontakte Simon. 


Seniorholdene arrangerer selv dommere i forbindelse med kampe. 

Dommerpåsætter - ungdom

Simon Probst

Skøjteslibere

Skøjtesliberne er de personer, der sørger for at alle skøjtere bliver slebet. 


DER SLIBES SKØJTER PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER

(Opdateret d. 29. september 2021)


  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag


Du stiller dine skøjter i buret, og der vil typisk gå en dag og du kan hente dine skøjter nyslebet. 


Jeppe Riberholt er ansvarlig for slibeholdet, så har du spørgsmål, der vedrører sliberne, kontakt venligst Jeppe direkte på mail jr@ssf1896.dk


Har du et ønske om at blive sliber er det også Jeppe, du kontakter. 

Skøjteslibere

Jeppe Riberholt
27422666
Profile Image
Jens Henrik Lind
Profile Image
Knud Bjerregaard Ælmholdt
61621437
Profile Image
Thomas Sørensen
Profile Image
Michael Alby
40353819

Camp Udvalg

Her er teamet, der arrangerer Danmarks Sjoveste Ishockey camp. 


Har du idéer til, hvad der kunne gøre campen endnu sjovere endnu bedre, så hører vi meget gerne fra dig. 


Det samme gælder, hvis du har spørgsmål til den kommende camp, tilmelding, praktik etc, så kontakt os på camp@ssf1896.dk - Vi svarer inden for max 24 timer. 

Camp Udvalg

Camp Leder
Claus Birkbak
Profile Image
Camp koordinator
Jeanette Bechmann
Profile Image
Helle Suaning Nielsen
Frivillig koordinator
Jeanette Andersen

Disciplinærudvalg

Formålet med disciplinærudvalget er at sikre fair spil og opretholde reglerne for sporten, samtidig med at spillernes sikkerhed og integritet bevares. Derudover skal disciplinærudvalget være med til at sikre, at grundværdierne i Silkeborg Ishockey efterleves.


I Silkeborg Ishockey:

  • Vil vi have det sjovt
  • Dygtiggøre os i vores sport
  • Have et godt sammenhold
  • Respektere hinanden og vores forskelligheder

For at ovenstående kan lykkes forudsætter det, at vi opfører os ordentlig overfor hinanden, overfor dommere, overfor trænerne og ikke mindst over for de frivillige, der er med til at sikre, at vores klub kan fungere.


Disciplinærudvalget bidrager til at skabe et sikkert og retfærdigt spilmiljø for alle involverede i ishockey og hvis nødvendigt træde til, hvis der observeres og indberettes adfærd, der strider imod værdisættet. 


Vi forventer, at dette udvalg, bliver det udvalg i Silkeborg Ishockey, der får aller mindst at lave. 


Har du brug for at henvende dig til Disciplinærudvalget, skriver du til disciplin@ssf1896.dk

Profiler
Profile Image
Formand for disciplinærudvalget
Toke Drengsgaard
Profile Image
Næstformand i disciplinærudvalget
Thomas Lauvring
27808451
Profile Image
Medlem af disciplinærudvalget
Jeanette Bechmann

SSF1896 - sådan er vi organiseret - Silkeborg Ishockey er en undafdeling af SSF1896

Foreningens overordnede og tværgående drift og udvikling varetages af hovedbestyrelsen, som består af 5-7 medlemmer. 


Som minimum består hovedbestyrelsen af en formand, næstformand, økonomiansvarlig samt en sportsansvarlig/repræsentant fra hver af foreningens afdelingsbestyrelser.


Hovedbestyrelsen er til hver en tid repræsenteres med minimum to repræsentanter for hver af foreningens afdelinger. 


Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse/sportsudvalg. En afdelingsbestyrelse eller eventuelle støtteforeninger kan have eget CFR/CVR nummer og vedtægter, som dog er forenelige med vedtægter og værdisæt for hovedforeningen. 


Hver afdelingsbestyrelse/sportsudvalg er repræsenteret med minimum én repræsentant i hovedbestyrelsen, således at der for hver afdeling er min. én person som agerer bindeled mellem afdelingsbestyrelse/sportsudvalg og hovedbestyrelse. 


Dette er ikke et krav for eventuelle støtteforeninger til SSF af 1896 at have en repræsentant i hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen udarbejder et kommissorium (*indsat længere nede) for dets interne arbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper/udvalg efter behov. 


Medlemmer af disse udvalg udpeges af bestyrelsen (eller konstituerede heraf). Der kan udpeges løbende ved behov. Det bestræbes at udvalgene minimum består af tre personer pr. udvalg.


 Afdelingsbestyrelserne disponerer over egen økonomi, inden for godkendt budget på generalforsamling, og kan til hver tid nedsætte arbejdsgrupper af enten varig eller periodisk karakter. 


Afdelingsbestyrelserne udpeger selv frivillige til nedsatte arbejdsgrupper/underudvalg. 


*Kommisorium for HB


Du kan læse alle klubbens vedtægter her: Vedtægter for SSF896